توضیحات

نمونه کار چاپ شده با چاپگر FDM
ضخامت لایه : 200 میکرون
تراکم: 100%
مواد: PLA مشکی