به طور معمول چاپگرهای سه بعدی صنعتی با تکنولوژی FDM  قطعات را با دقت ۰.۱ میلیمتر (۱۰۰ میکرون)، ۰.۲ میلیمتر (۲۰۰ میکرون)، ۰.۳ میلیمتر (۳۰۰ میکرون) چاپ می‌کنند.